Мјера 1 – ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКИ КАПИТАЛ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Ова мјера намјењена је подршци у примарну производњу и има за циљ унапрјеђење пољопривредних газдинстава, подизање нивоа конкурентности и потпуно усклађивање са ЕУ стандардима.

Корисници ове мјере су правна или физичка лица, односно пољопривредна газдинства уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, као и предузеће или предузетник регистрован за дјелатност рибарства у Централном регистру привредних субјеката (ЦРПС).

Кроз ову мјеру подржавају се инвестиције у следеће секторе пољопривредне производње: мљекарство, говедарство, овчарство и козарство, свињарство, живинарство, воћарство, повртарство, ратарство, узгој гљива и печурака, узгој ароматичног и љековитог биља, виноградарство, маслинарство, пчеларство, рибарство и аквакултура.

Подржава се изградња, проширење или реконструкција објеката; набавка намјенске опреме и механизације; инвестиције у системе за наводњавање; набавка садног материјала за вишегодишње засаде; инвестиције у побољшање земљишта. Детаљније о инвестицијама које се подржавају може се пронаћи у Листи прихватљивих трошкова, која је саставни дио Уредбе о реализацији и поступку коришћења средстава из инструмента претприступне помоћи Европске уније (ИПАРД ИИ ПРОГРАМ).

Подржаваће се инвестиције чији прихватљиви трошкови износе од 10.000 до 500.000€ (није укључен ПДВ).

Износ подршке је до 60% од укупно прихватљивих трошкова по пројекту, изузев:

  • 65% прихватљивих трошкова за улагања реализована од стране младих фармера (до 40 година старости у вријеме доношења одлуке о подршци)
  • 70% прихватљивих трошкова за улагања која спроводе пољопривредна газдинства у планинским подручјима (изнад 600 м надморске висине)

 

Додатних 10% може се додијелити улагањима у складиштење течног стајњака у циљу заштите животне средине само за тај дио инвестиције.

Мјера ће се спроводити кроз објављивање Јавних позива.