>

Proizvođači iz Bijelog Polja i Berana zainteresovani za bespovratnu podršku preradi kroz IPARD

Proizvođači iz Bijelog Polja i Berana zainteresovani za bespovratnu podršku preradi kroz IPARD
Datum objave: 20.09.2019 07:51 | Autor: MPRR

Ispis Štampaj stranicu


MPRRMPRR 

Zainteresovani prerađivači i predstavnici kooperativa sa teritorije opština Bijelo Polje i Berane danas su detaljnije informisani o uslovima pod kojima mogu ostvariti bespovratnu podršku investicijama za unapređenje proizvodnje, kroz drugi  javni poziv za podršku preradi kroz IPARD Program.

Prezentaciji poziva u ove dvije opštine prisustvovao je ohrabrujući broj prerađivača.

Na ovaj poziv može se konkurisati sa projektima čiji prihvatljivi troškovi iznose od 40.000€ do 1.500.000€, dok bespovratna podrška iznosi do 50% prihvatljive investicije.

S obzirom na izazove vezane za potrebu zaštite životne sredine, posebno je naglašeno, da se dodatna sredstva podrške od 10% mogu dobiti za dio ulaganja koji se odnosi na upravljanje otpadom, nusproizvodima, prečišćavanje otpadnih voda i iskorišćavanje otpada.

Predstavnici Ministarstva podsjetili su da predmet investicije može biti izgradnja, rekonstrukcija ili opremanje objekata za prijem i preradu proizvoda, nabavka opreme, mehanizacije, uređenje infrastrukture na proizvodnoj jedinici, investicije u izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uvođenje sistema bezbjednosti hrane i upravljanje kvalitetom proizvoda.

Naglašeno je da se podržavaju početnici, odnosno zainteresovani aplikanti mogu osnovati preduzeće do trajanja javnog poziva i aplicirati za sredstva podrške.

Korisnici IPARD drugog javnog poziva za preradu mogu biti pravna lica (mikro, mala i srednja) preduzeća, kao i kooperative. U skladu sa kriterijumima, korisnici mogu biti i velika preduzeća. Podrška se dodjeljuje za preradu poljoprivrednih i ribljih proizvoda, za koje su postavljeni i specifični kriterijumi, odnosno uslovi koje potencijalni korisnici podrške moraju da zadovolje da bi ostvarili podršku kroz ovaj javni poziv. Najkasnije do trenutka isplate, u zavisnosti od sektora prerade, korisnici moraju imati instalirane kapacitete prerade.

Određen broj poljoprivrednih proizvođača iz Bijelog Polja zanimalo je da li se može aplicirati za objekte za koje je u toku postupak legalizacije, da li se mogu otpočeti radovi na zemljištu koje je predmet zahtjeva i koji je minimum dokumentacije da bi se pokrenuo proces aplikacije. Data je preporuka da do momenta apliciranja bude obezbijeđena sva dokumenta kako bi se izbjegao zastoj i sam proces odobravanja tekao brže.

Na veoma posjećenoj prezentaciji u Beranama, značajan broj pitanja odnosio se na proceduru nabavke opreme i načina izrade biznis plana. Takođe, značajno Najveći broj pitanja odnosio se na to koliko je vremena potrebno da se obradi dokumentacija, gdje im je naglašeno da u slučaju dostavljene kompletne dokumentacije potrebno oko tri mjeseca, jer svaka dopuna dokumentacije prolongira rokove.

Pozvali su sve zainteresovane da se jacve službama Ministarstva za sve dalje savjete i sugestije i pripremu dokumentacije.

PR Služba Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja