Manja slova Veća slova RSS

Mjera 7 – DIVERZIFIKACIJA GAZDINSTAVA I RAZVOJ POSLOVANJA
Ova mjera namjenjena je podršci ruralnom turizmu, preradi na gazdinstvu i razvoju zanata, i ima za cilj podsticanje zapošljavanja, kroz otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta kroz razvoj poslovnih aktivnosti, i time podizanje nivoa privredne aktivnosti ruralnih područja i ublažavanje trenda migracije iz ruralnih područja.

Mjera 7 sastavljena je od tri podmjere, gdje su za svaku posebno definisani korisnici:

Za podmjeru 7.1 - Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma:
• Fizičko lice, kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa važećim Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, registrovano u Registar poljoprivrednih gazdinstava najkasnije do dana objave javnog poziva, pod uslovom da se investicija realizuje isključivo u ruralnim područjima iznad 600 mnv;
• Pravno lice (mikro i malo), u skladu sa važećim Zakonom o računovodstvu, koje je osnovano ili posluje u ruralnim područjima, pod uslovom da se investicija realizuje isključivo u ruralnim područjima iznad 600 metara nadmorske visine. Pravno lice (mikro i malo) osnovano izvan ruralnih područja takođe može biti prihvatljivo ako se podržana investicija nalazi u ruralnim područjima iznad 600 metara.

Za podmjeru 7.2 - Podrška investicijama za preradu na gazdinstvu:
• Fizičko lice i/ili pravno lice (mikro i malo) kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa važećim Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju, registrovano u Registru poljoprivrednih gazdinstava najkasnije do dana objave javnog poziva;

Osim upisa u Registar poljoprivrednih gazdinstava podnosioci zahtjeva moraju biti registrovani za primarnu poljoprivrednu proizvodnju u nekom od relevantnih registara Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i/ili Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, najkasnije do dana objave javnog poziva.

Za podmjeru 7.3 - Podrška investicijama za unaprjeđenje zanata:
• Fizičko lice, sa mjestom prebivališta u ruralnom području (iznad 600 mnv) gdje će se realizovati investicija.

Podržava se izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata, kupovina opreme, uključujući kompjuterski hardver i softver, kao i specijalizovanu opremu i namještaj za osobe sa posebnim potrebama i djecu, do nivoa njihove tržišne vrijednosti, izgradnja i/ ili rekonstrukcija unutrašnjih pristupnih puteva na posjedu, izgradnja i/ili rekonstrukcija, instalacija i/ili opremanje sistema za korišćenje obnovljivih izvora energije – fotoanaponski sistemi i nabavka opreme i uređaja za tretman otpadnih voda. Detaljnije o investicijama koje se podržavaju može se pronaći u Listi prihvatljivih troškova, koja je sastavni dio Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II PROGRAM).

Podržavaće se investicije čiji prihvatljivi troškovi iznose:
• Za podmjeru 7.1 - Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma od 10.000 € do 150.000 € (nije uključen PDV).
• Za podmjeru 7.2 - Podrška investicijama za preradu na gazdinstvu od 10.000 € do 30.000 € (nije uključen PDV).
• Za podmjeru 7.3 - Podrška investicijama za unaprjeđenje zanata od 5.000 € do 15.000 € (nije uključen PDV).

Iznos podrške može iznositi do 65% od ukupno prihvatljivih troškova po projektu.

Mjera će se sprovoditi kroz objavljivanje Javnih poziva za svaku od podmjera.