Мања слова Већа слова РССПрограм развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру ИПАРД ИИ 2014-2020 (ИПАРД ИИ програм) представља један од предуслова за коришћење европских претприступних средстава кроз ИПА ИИ – област политике пољопривреде и руралног развоја. Кроз спровођење ИПАРД ИИ програма црногорским пољопривредницима биће доступно укупно 51.816.473 еура бесповратних средстава, од чега ЕУ средства чине 39.000.000 еура, а национално кофинансирање износи 12.816.473 еура. Уз допринос корисника,
спровођењем ИПАРД ИИ програма биће инвестирано око 86 милиона еура у црногорску пољопривреду.

Циљ ИПАРД ИИ програма је реструктурирање и модернизација пољопривредног и прерађивачког сектора, у сврху стварања конкурентних пољопривредних газдинстава и прерађивачког сектора, који ће бити спремни за улазак у ЕУ и коришћење фондова ЕУ.
ИПАРД ИИ програм садржи седам мјера подршке:

Мјера 1 – ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКИ КАПИТАЛ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА
Мјера 3 – ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКИ КАПИТАЛ ВЕЗАНО ЗА ПРЕРАДУ И МАРКЕТИНГ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И РИБЉИХ ПРОИЗВОДА
Мјера 7 – ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ГАЗДИНСТАВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА
Мјера 9 – ТЕХНИЧКА ПОМОЋ
Мјера 4 – АГРО– ЕКОЛОШКЕ-КЛИМАТСКЕ И МЈЕРЕ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
Мјера 5 – ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЛОКАЛНИХ РАЗВОЈНИХ СТРАТЕГИЈА - ЛИДЕР ПРИСТУП
Мјера 6 - ИНВЕСТИЦИЈЕ У ЈАВНУ РУРАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ

Црна Гора је до сада акредитовала управљачку структуру, односно добила овлашћење Европске комисије да може да спроводи мјере 1 и 3.

Програм развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе у оквиру ИПАРД ИИ 2014-2020 (ИПАРД ИИ програм)