Manja slova Veća slova RSSPRIJAVLJIVANJE NEPRAVILNOSTI I SUMNJE DA POSTOJI PREVARA U VEZI SA SPROVOĐENJEM IPARD II PROGRAMA

Zakonom o potvrđivanju Okvirnoga sporazuma između Crne Gore i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenta za pretpristupnu podršku (IPA II) (Službeni list Crne Gore – Međunarodni ugovori, broj 5/2015), u članu 51, stav 5, propisano je da:

- Nepravilnost znači svaka povreda odredbe važećih propisa i ugovora koja nastaje činjenjem ili nečinjenjem privrednog subjekta koja nanosi, ili bi nanijela, štetu opštem budžetu Unije zaduživanjem opšteg budžeta na ime neopravdane troškovne stavke.
- Prevara znači svako namjerno činjenje ili nečinjenje u vezi sa: upotrebom ili prezentiranjem lažnih, netačnih ili nepotpunih izvještaja ili dokumenata, koji za posljedicu imaju protivpravno prisvajanje ili zadržavanje sredstava iz opšteg budžeta Unije ili drugih budžeta kojima se upravlja direktno od strane, ili u ime, Evropske unije, neprijavljivanje informacija suprotno jasno definisanoj obavezi sa istim posljedicama, ili nenamjensko korišćenje sredstava;
- Sumnja na prevaru znači nepravilnost zbog koje se pokreće administrativni ili sudski postupak na nacionalnom nivou kako bi se ustanovilo nenamjerno ponašanje, naročito prevara, u smislu prethodnog stava.

Direktorat za plaćanja osigurao je posebnu elektronsku adresu: prijava.nepravilnosti@mpr.gov.me preko koje se mogu prijaviti nepravilnosti i sumnje da postoji prevara u vezi sa sprovođenjem IPARD II programa.

Nepravilnosti i sumnje da postoji prevara mogu se prijaviti i:

- slanjem prijave poštom, na adresu Direktorata za plaćanja, Moskovska 101, Podgorica – sa oznakom: PRIJAVA NEPRAVILNOSTI – NE OTVARATI;
- neposredno, službeniku za upravljanje nepravilnostima, u prostorijama Direktorata za plaćanja, Moskovska 101, Podgorica;
- telefonskim putem na broj: +382 20 672 007
- preko internet stranice Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF):https://fns.olaf.europa.eu

U prijavi je poželjno navesti što preciznije i detaljnije informacije i, ukoliko je moguće, dostaviti raspoloživu dokumentaciju.
Prijavljivanje nepravilnosti i sumnje da postoji prevara može biti imenom i prezimenom ili anonimno.
Identitet lica koje prijavi nepravilnost ili sumnju na prevaru čuva se u tajnosti.