Manja slova Veća slova RSS
>

Prvi javni poziv za dodjelu sredstava podrške za Mjeru 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“, podmjera 7.1 „Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma“ Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II 2014–

Datum objave: 28.06.2021 10:05 | Autor: mprr

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 9 stav 1 tačka b Zakona o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije kojim se utvrđuju pravila za upravljanje i sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenta pretpristupne podrške za oblast politike „Poljoprivreda i ruralni razvoj” (IPARD) („Službeni list Crne Gore-Međunarodni ugovori“, broj 2/16, 2/21) i člana 27 Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program) („Službeni list Crne Gore“, br. 16/16, 4/18, 11/18, 46/19,8/20, 19/20 i 43/21, 60/21), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja, objavljuje

Prvi javni poziv za dodjelu sredstava podrške za Mjeru 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“, podmjera 7.1 „Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma“ Programa razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Crne Gore u okviru IPARD II 2014–2020

I PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog javnog poziva su investicije za razvoj ruralnog turizma i prihvatljivi troškovi dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih troškova za Mjeru 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“ (u daljem tekstu: Mjera 7), podmjera 7.1 Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma (u daljem tekstu: podmjera 7.1), koji je sastavni dio ovog javnog poziva.
 Lica koja ostvaruju pravo na korišćenje sredstava podrške u skladu sa ovim Javnim pozivom moraju ispuniti uslove i kriterijume propisane Uredbom o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program) („Službeni list CG“, br.16/16, 4/18, 11/18, 46/19, 8/20, 19/20 i 43/21, 60/21) (u daljem tekstu: uredba), ovim javnim pozivom i drugim propisima.
 Sredstva podrške za ovaj javni poziv sastoje se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno Finansijskom sporazumu za IPARD II 2014-2020 i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore.
 Iznos raspoloživih sredstava podrške za Mjeru 7, podmjera 7.1 iznosi 6.080.000,00 eura (4.560.000,00 eura EU finansiranje, a 1.520.000,00 eura nacionalni doprinos).
II KORISNICI SREDSTAVA PODRŠKE
Sredstva podrške iz Mjere 7, podmjera 7.1 mogu koristiti za razvoj ruralnog turizma propisanih Uredbom sljedeći korisnici:
 fizička lica, kao nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava najkasnije do dana objavljivanja javnog poziva, pod uslovom da se investicija realizuje isključivo u ruralnim područjima iznad 600 metara nadmorske visine;
 mikro i mala pravna lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo (u daljem tekstu: mikro i mala pravna lica), koja su osnovana ili posluju u ruralnim područjima, pod uslovom da se investicija realizuje isključivo u ruralnim područjima iznad 600 metara nadmorske visine.
Izuzetno, mikro i mala pravna lica, osnovana izvan ruralnih područja mogu biti korisnici sredstava podrške, pod uslovom da se investicija realizuje isključivo u ruralnim područijima iznad 600 metara nadmorske visine.

III VISINA PODRŠKE
Sredstva podrške za sprovođenje Mjere 7, podmjera 7.1 dodjeljuju se za investicije čija ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi od 10.000 € do 150.000 €.
Sredstva podrške za sprovođenje Mjere 7, podmjera 7.1 dodjeljuju se u visini do 65% vrijednosti odobrenih prihvatljivih troškova.

IV ZAHTJEV ZA DODJELU SREDSTAVA PODRŠKE
Zahtjev za dodjelu sredstava podrške podnosi se na Obrascu 1 - Zahtjev za dodjelu sredstava podrške za Mjeru 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“, podmjera 7.1 „Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma“, koji je sastavni dio ovog javnog poziva.
Zahtjev za dodjelu sredstava podrške i potrebna dokumentacija dostavlja se isključivo u zatvorenoj koverti preporučenom poštom, sa naznakom imena i prezimena, odnosno naziva i adrese podnosioca zahtjeva i napomenom: Ne otvarati – Zahtjev za dodjelu sredstava podrške za Mjeru 7 „Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“, podmjera 7.1 „Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma“ – Prvi javni poziv, na adresu Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za plaćanja, ul. Moskovska 101, 81000 Podgorica. Zahtjev koji nije podnijet na propisanom obrascu neće se razmatrati.
V ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjev za dodjelu sredstava podrške podnosi se u roku od 23. juna do 31. avgusta 2021. godine. Zahtjevi podnijeti prije ili poslije isteka ovog roka, neće se razmatrati.
VI INFORMACIJE
Osnovni tekst Javnoga poziva za dodjelu sredstava podrške za Mjeru 7, podmjera 7.1 objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore" broj 30/21 (Oglasni dio), najmanje jednom dnevnom štampanom mediju i na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.gov.me/mpsv i www.ipard.gov.me. Prilozi ovog javnog poziva dostupni su na internet stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede www.gov.me/mpsv i www.ipard.gov.me. Informacije u vezi ovog javnog poziva dostupne su i na kontakt telefon Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za plaćanja: 020 672 026 ili 067 205 790, kao i kontakt telefon Direktorata za ruralni razvoj: 020 482 115 ili 020 482 150.