Manja slova Veća slova RSS
>

Obavještenje: Procedura za dobijanje dokaza od Uprave za katastar i državnu imovinu o nadmorskoj visini lokacije investicije

Datum objave: 27.07.2021 17:32 | Autor: mprr

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obavještava aplikante za Mjeru 7 “Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja“, podmjeru 7.1. “Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma“, o proceduri dobijanja dokaza o nadmorskoj visini, od nadležnog organa državne Uprave.

Naime, u svrhu dobijanja dokaza o nadmorskoj visini, aplikant podnosi Zahtjev Upravi za katastar i državnu imovinu pri čemu navodi:
• Lične podatke (ime i prezime, JMBG, adresu na koju će odgovor biti dostavljen, kontakt telefon);
• Naziv Opštine;
• Naziv Katastarske opštine;
(za katastarske opštine iz evidencije katastra nepokretnosti potrebno je dostaviti koordinatu položaja ili broj katastarske parcele.

Za katastarske opštine iz evidencije popisnog katastra potrebno je dostaviti koordinatu položaja);
• Svrha podnošenja zahtjeva;
• Dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 2 € (AT) na žiro račun:
832-1082-55 (Budžet Crne Gore);

Zahtjev se podnosi putem pošte na adresu:
UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU
Bulevar vojvode Stanka Radonjića 1
81000 Podgorica

ili na e-mail adresu (zahtjev i uplatnicu je potrebno skenirati i dostaviti kao priloge e-mail-a):


Odgovor na zahtjev, Uprava za katastar i državnu imovinu dostavlja slanjem putem pošte na dostavljenu adresu ili putem e-maila kao skenirani dokument.