Мања слова Већа слова РСС

Црна Гора је била у обавези да оснује ИПАРД ИИ одбор за надгледање у складу са Оквирним и Секторским споразумом који је потписан између Владе Црне Горе и Европске комисије, а тичу се правила спровођења финансијске подршке ЕУ Црној Гори кроз инструмент претприступне подршке (ИПА) и то за област „Пољопривреда и рурални развој“ (ИПАРД ИИ). Чланови ИПАРД ИИ одбора су представници институција које су укључене у сам процес спровођења ИПАРД ИИ програма, као и представници пољопривредних произвођача, односно удружења из различитих сектора пољопривредне производње, али и представници невладиног сектора.

Главна улога ИПАРД ИИ одбора за надгледање је праћење самог процеса спровођења ИПАРД ИИ програма, вршење контроле успјешности и квалитета имплементације. ИПАРД ИИ одбор врши преглед резултата ИПАРД ИИ програма, а нарочито постизање циљева постављених за различите мјере и напретка у искоришћавању финансијских средстава додијељених тим мјерама.